μαμά με το μωρό της κοιτάζουν ένα λάπτοπ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Haleon ή για την αναφορά μιας ανεπιθύμητης ενέργειας επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή 0080044144381 (γραμμή άνευ χρέωσης) ή στείλτε e mail στο mystory.gr@haleon.com (τα στοιχεία επικοινωνίας ισχύουν μόνο για κατοίκους Ελλάδος).

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Mέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Haleon CH Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 274,
15232, Χαλάνδρι
Αθήνα,Ελλάδα